Podmiot: Urząd Gminy w Gąsawie

Inspektor Ochrony Danych: Sławomir Kozieł

Adres e-mail: iod@gasawa.pl