PRACOWNICY URZĘDU MIASTA I GMINY W GĄSAWIE

Jacek Superczyński - Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa
Natalia Nowakowska - Sekretarz Gminy Gąsawa
Genowefa Bocian - Skarbnik Gminy Gąsawa

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Natalia Nowakowska - kierownik referatu
Anna Wyppich - zastępca kierownika referatu - stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw administracyjno-kadrowych
Mirosława Majda - inspektor ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych
Agnieszka Jarmołowicz - podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
Paweł Kranz - inspektor ds. obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochotniczych straży pożarnych
Anna Kędziora - podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
Violetta Kazik - stanowisko obsługi - sprzątaczka
Marlena Sobkowska - stanowisko obsługi - sprzątaczka

Referat Finansowy

Genowefa Bocian - kierownik referatu
Teresa Sauter - zastępca kierownika referatu - stanowisko ds. płac urzędu
Aurelia Oblizajek - inspektor ds. rachunkowości budżetowej
Jolanta Jagodzińska - referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Aneta Superczyńska - podinspektor ds. księgowości podatkowej i innych dochodów gminy
Małgorzata Langowska - referent ds. obsługi kasowej i ewidencji środków trwałych
Sylwia Najrzał - inspektor ds. płac oświaty
Monika Kaźmierczak - inspektor ds. rachunkowości budżetowej

Referat Infrastruktury, Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tadeusz Gołębiewski - kierownik referatu
Justyna Owczarzak-Jemioła - zastępca kierownika referatu - stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Hanna Szymczak - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej
Sylwia Stańco - podinspektor ds. dróg, oświetlenia oraz archiwum zakładowego
Marlena Jułga - inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Ewelina Nowakowska - inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie
Marcin Katulski - podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i ochrony przyrody
Danuta Wiśniewska - pracownik gospodarczy

Referat Oświaty, Sportu i Turystyki

Karol Wrzesiński - kierownik referatu
Ewa Langowska - referent ds. sportu, turystyki i promocji
Paweł Nowak - stanowisko ds. obsługi hali i stadionu
Krystian Senger - stanowisko ds. obsługi hali i stadionu
Justyna Danelska - stanowisko ds. obsługi hali i stadionu
Tomasz Szymczak - stanowisko ds. obsługi hali i stadionu

Urząd Stanu Cywilnego

Anna Pietrzak - zastępca Kierownika USC