URZĄD GMINY W GĄSAWIE

Zdjęcie przedstawiające budynek Urzędu Gminy w Gąsawie

Adres:
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

Telefon: (52) 303 62 10
Faks: (52) 303 62 20
Email: u g @ g a s a w a . p l

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /uggasawa/SkrytkaESP
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Rodzaj gminy: gmina wiejska

Położenie:
województwo kujawsko-pomorskie
powiat żniński
gmina Gąsawa

Kod terytorialny: 0419022

NIP: 562-10-04-913
REGON: 000531619

Godziny otwarcia:
poniedziałek od 7:00 do 15:00
wtorek od 7:00 do 16:00
środa od 7:00 do 15:00
czwartek od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00