Gmina Gąsawa posiada program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gąsawa w 2023 roku.

Wyżej wymieniony program został wprowadzony w życie uchwałą Nr LII/331/2023 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 r. - link do uchwały poniżej.

Adres schroniska, z którym Gmina Gąsawa ma podpisaną umowę na przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy:
Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Radość Psiaka"
Rusiec 15
62-120 Wapno