Gmina Gąsawa posiada program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gąsawa w 2024 roku.

Wyżej wymieniony program został wprowadzony w życie uchwałą Nr LXVI/410/2024 Rady Miejskiej w Gąsawie z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 r. - link do uchwały poniżej.

Adres schroniska, z którym Gmina Gąsawa ma podpisaną umowę na przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy:
FHU ZIBI- Schronisko CYWIL Zbigniew Chmielewski
Rybowo 51
62-130 Gołańcz