Gmina Gąsawa posiada program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gąsawa w 2022 roku.

Wyżej wymieniony program został wprowadzony w życie uchwałą Nr XXXVII/256/2021 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 r. - link do uchwały poniżej.

Adres schroniska, z którym Gmina Gąsawa ma podpisaną umowę na przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy:
Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Radość Psiaka"
Rusiec 15
62-120 Wapno