KOMUNIKAT NR 21.W.2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 23 listopada 2022 roku

Na podstawie sprawozdania z badań wody z dnia 23 listopada 2022 r. pobranej w ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia w Wodociągu Gogółkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdza
przydatność wody do spożycia z Wodociągu Gogółkowo.

Wodociąg Gogółkowo zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Gogółkowo.

Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym w Żninie
/-/ Tadeusz Kosiara