Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Gąsawie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania

Do zakresu działania Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. Realizuje zadania zlecone przez Wójta.
 2. Nadzoruje merytorycznie podległych pracowników.
 3. Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta.
 4. Wykonuje funkcje zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.
 5. Kontroluje jakość wykonywanej pracy przez podległych pracowników, dokonuje oceny podległych pracowników i występuje z wnioskami w sprawach nagród, kar i awansów.
 6. Kontroluje racjonalne wykorzystanie czasu pracy w podległych komórkach organizacyjnych.
 7. Kontroluje przestrzeganie przepisów o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych.
 8. Wskazuje właściwy referat do załatwiania spraw, których nie przydzielono w zakresie czynności.
 9. Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w sprawach ustalonych przez Wójta.
 10. Prowadzi kontrolę jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie upoważnienia przez Wójta.
 11. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu pod względem organizacyjnym i technicznym.
 12. Dba o utrzymanie obiektu i urządzeń Urzędu we właściwym stanie technicznym.
 13. Organizuje pracę Urzędu w części przestrzegania porządku wewnętrznego, prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych, obiegu informacji i dokumentów.
 14. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym.
 15. Prowadzi nadzór i koordynuje realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów powszechnych.
 16. Sprawuje nadzór nad gospodarowaniem mieniem znajdującym się w Urzędzie i wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu.
 17. Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Sekretarza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady i zarządzenia Wójta.
 18. Przygotowuje projekty regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych dot. funkcjonowania Urzędu.
 19. Przedkłada Wójtowi propozycje usprawnienia pracy Urzędu.
 20. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców.
 21. Nadzoruje sprawy osobowe pracowników Urzędu.
 22. Przygotowuje projekty zakresów czynności pracowników Urzędu.
 23. Nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów BHP i ppoż.
 24. Sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu.
 25. Prowadzenie kroniki Urzędu Gminy.
 26. Odbieranie 3 razy dziennie poczty elektronicznej.
 27. Pełni funkcję Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawie o ochronie danych osobowych.

Metadane

Źródło informacji:Karol Wrzesiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Wrzesiński
Data wprowadzenia:2008-06-23 12:46:28
Opublikował:Karol Wrzesiński
Data publikacji:2008-06-23 12:46:57
Ostatnia zmiana:2008-06-23 12:47:29
Ilość wyświetleń:1807

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij