W związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Gąsawa z siedzibą przy ul. Żnińskiej 8, 88-410 Gąsawa podpisała umowy, o których mowa poniżej.

W dniu 21 listopada 2022 r. Gmina Gąsawa podpisała umowę z PGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków, NIP: 675-10-19-150, REGON: 351201910, jako podmiotem uprawnionym do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Na podstawie przeprowadzonego wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych na terenie Gminy Gąsawa zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 493, co przekłada się na 664,5 ton węgla kamiennego stosownie do przepisów ustawy. Strony ustaliły cenę sprzedaży węgla kamiennego w ramach umowy na 1.500,00 zł/tonę.

W dniu 22 i 23 listopada 2022 r. Gmina Gąsawa podpisała umowy z trzema przedsiębiorcami w sprawie dystrybucji paliwa stałego (węgla) na rzecz mieszkańców Gminy Gąsawa w gospodarstwach domowych:

  1. Jacek Mrówczyński "PIEKARNIA MRÓWKA-TRANS" z siedzibą przy ul. Żnińskiej 7, 88-410 Gąsawa, NIP: 562-123-82-26, REGON: 091374758
    Lokalizacja składu węgla: 88-410 Gąsawa, ul. Żnińska 7;
  2. Witold Mrówczyński "Vit-Pasz" z siedzibą przy ul. Jasnej 2A, 88-410 Gąsawa, NIP: 562-100-23-57, REGON: 091534050
    Lokalizacja składu węgla: 88-410 Gąsawa, ul. Jeziorna 11;
  3. Dariusz Łukaszewski "STALDAR" z siedzibą Rynek 4, 88-410 Gąsawa, NIP: 766-19-43-305, REGON: 341405282
    Lokalizacja składu węgla: 88-410 Gąsawa, Rynek 4.

W ramach zawartych umów Gmina Gąsawa będzie sprzedawała węgiel w cenie 2.000,00 zł za 1 tonę paliwa stałego. W trakcie organizacji procesu sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Gąsawa, uzgodniono z ww. przedsiębiorcami, iż na życzenie mieszkańców przedsiębiorcy zapewnią darmowy transport węgla z miejsca jego składowania (skład węgla) do uprawnionego gospodarstwa domowego.