KOMUNIKAT NR 20.W.2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 21 listopada 2022 roku

Na podstawie sprawozdania z badań wody z dnia 21 listopada 2022 r. pobranej w ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia w Wodociągu Łysinin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził
przydatność wody do spożycia z Wodociągu Łysinin.

Wodociąg Łysinin zaopatruje w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Łysinin, Godawy.

Analiza wody wykazała, że jakość wody w zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
/-/ Anna Zaremba-Nowak