Zamknij okno Drukuj dokument

PRACOWNICY URZĘDU GMINY W GĄSAWIE

Błażej Łabędzki - Wójt Gminy Gąsawa
Natalia Nowakowska - Sekretarz Gminy Gąsawa
Teresa Katulska - Skarbnik Gminy Gąsawa

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Natalia Nowakowska - kierownik referatu
Anna Wyppich - podinspektor ds. obsługi sekretariatu i spraw administracyjno-kadrowych
Mirosława Majda - podinspektor ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych
Marzenna Warkoczewska - inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
Paweł Kranz - podinspektor ds. obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochotniczych straży pożarnych
Anna Jakubowska - referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
Maria Nowaczyk - stanowisko obsługi - sprzątaczka
Marlena Sobkowska - stanowisko obsługi - sprzątaczka

Referat Finansowy

Teresa Katulska - kierownik referatu
Teresa Sauter - zastępca kierownika referatu - stanowisko ds. płac urzędu
Aurelia Oblizajek - podinspektor ds. rachunkowości budżetowej
Teresa Szymańska - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Aneta Superczyńska - referent ds. księgowości podatkowej i innych dochodów gminy
Justyna Szmania - podinspektor ds. obsługi kasowej i ewidencji środków trwałych
Agata Rewezińska - referent ds. płac oświaty
Barbara Stańco - inspektor ds. rachunkowości budżetowej

Referat Infrastruktury, Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tadeusz Gołębiewski - kierownik referatu
Justyna Owczarzak-Jemioła - zastępca kierownika referatu - stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Hanna Szymczak - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej
Lucyna Miszczak - podinspektor ds. dróg, numeracji nieruchomości oraz archiwum zakładowego
Marlena Jułga - referent ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Sylwia Najrzał - referent ds. utrzymania czystości i porządku w gminie
Marcin Katulski - referent ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i ochrony przyrody

Referat Oświaty, Sportu i Turystyki

Karol Wrzesiński - kierownik referatu
Mieszko Langowski - referent ds. sportu, turystyki i promocji
Paweł Nowak - stanowisko ds. obsługi hali i stadionu
Piotr Rożek - stanowisko ds. obsługi hali i stadionu
Justyna Danelska - stanowisko ds. obsługi hali i stadionu
Marcin Strykowski - stanowisko ds. obsługi hali i stadionu

Urząd Stanu Cywilnego

Anna Pietrzak - zastępca Kierownika USC

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Wrzesiński
Data wprowadzenia:2017-04-04 07:43:02
Opublikował:Karol Wrzesiński
Data publikacji:2017-04-04 09:37:26
Ostatnia zmiana:2018-09-06 13:55:48
Ilość wyświetleń:4031