Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Gąsawie

Kolorowy pasek

Informacja o sposobie otrzymania zaświadczenie o prawie do głosowania przez osoby uprawnione do udziału w referendum

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, osoba uprawniona do udziału w referendum powinna:
1. Pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Wypełniony wniosek złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Gąsawie (pok. 5) lub przesłać telefaksem, drogą elektroniczną (e-mail) - jeśli osoba jest ujęta w rejestrze wyborców gminy Gąsawa.
3. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3. Wniosek i upoważnienie do odbioru zaświadczenia (może to być na jednym dokumencie) - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Informacja:
1. Osoba zmieniająca miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (e-mail), zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum.
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem referendum do urzędu gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji do spraw referendum.
3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum będącej obywatelem polskim, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
4. Osoba, która otrzymała zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.
5. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
6. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania osoba, która w dniu referendum będzie przebywała poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do 4 września 2015 r. w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7:00 - 15:00, we wtorek w godzinach 7:00 - 16:00, w piątek w godzinach 7:00 - 14:00.

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Tomaszewska
Data utworzenia:2015-07-29 14:32:34
Wprowadził do systemu:Karol Wrzesiński
Data wprowadzenia:2015-07-31 14:32:44
Opublikował:Karol Wrzesiński
Data publikacji:2015-07-31 14:41:34
Ostatnia zmiana:2015-07-31 14:41:42
Ilość wyświetleń:503

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij